LED Pha (LED flood light)

Đèn pha LED vỏ xám 30W / LED flood light classic Model G-30W
Vỏ đèn bằng nhôm sơn tĩnh điện với đặc tính chống hơi ẩm và bụi với góc sáng rộng, ánh sáng mạnh mẽ thích hợp dùng chiếu sáng cho bảng hiệu, chiếu sáng ngoài nhà,

Đèn pha LED vỏ xám 30W / LED flood light classic Model G-30W

Vỏ đèn bằng nhôm sơn tĩnh điện với đặc tính chống hơi ẩm và bụi với góc sáng rộng, ánh sáng mạnh mẽ thích hợp dùng chiếu sáng cho bảng hiệu, chiếu sáng ngoài nhà, sân vườn, ....
Liên hệ
Đèn pha LED vỏ xám 20W / LED flood light classic Model G-20W
Vỏ đèn bằng nhôm sơn tĩnh điện với đặc tính chống hơi ẩm và bụi với góc sáng rộng, ánh sáng mạnh mẽ thích hợp dùng chiếu sáng cho bảng hiệu, chiếu sáng ngoài nhà,

Đèn pha LED vỏ xám 20W / LED flood light classic Model G-20W

Vỏ đèn bằng nhôm sơn tĩnh điện với đặc tính chống hơi ẩm và bụi với góc sáng rộng, ánh sáng mạnh mẽ thích hợp dùng chiếu sáng cho bảng hiệu, chiếu sáng ngoài nhà, sân vườn, ....
Liên hệ
Đèn pha LED vỏ xám 50W / LED flood light classic Model G-50W
Vỏ đèn bằng nhôm sơn tĩnh điện với đặc tính chống hơi ẩm và bụi với góc sáng rộng, ánh sáng mạnh mẽ thích hợp dùng chiếu sáng cho bảng hiệu, chiếu sáng ngoài nhà,

Đèn pha LED vỏ xám 50W / LED flood light classic Model G-50W

Vỏ đèn bằng nhôm sơn tĩnh điện với đặc tính chống hơi ẩm và bụi với góc sáng rộng, ánh sáng mạnh mẽ thích hợp dùng chiếu sáng cho bảng hiệu, chiếu sáng ngoài nhà, sân vườn, ....
Liên hệ
Đèn pha LED vỏ xám 100W / LED flood light classic Model G-100W
Vỏ đèn bằng nhôm sơn tĩnh điện với đặc tính chống hơi ẩm và bụi với góc sáng rộng, ánh sáng mạnh mẽ thích hợp dùng chiếu sáng cho bảng hiệu, chiếu sáng ngoài nhà,

Đèn pha LED vỏ xám 100W / LED flood light classic Model G-100W

Vỏ đèn bằng nhôm sơn tĩnh điện với đặc tính chống hơi ẩm và bụi với góc sáng rộng, ánh sáng mạnh mẽ thích hợp dùng chiếu sáng cho bảng hiệu, chiếu sáng ngoài nhà, sân vườn, ....
Liên hệ
Đèn pha LED vỏ xám 150W / LED flood light classic Model G-150W
Vỏ đèn bằng nhôm sơn tĩnh điện với đặc tính chống hơi ẩm và bụi với góc sáng rộng, ánh sáng mạnh mẽ thích hợp dùng chiếu sáng cho bảng hiệu, chiếu sáng ngoài nhà,

Đèn pha LED vỏ xám 150W / LED flood light classic Model G-150W

Vỏ đèn bằng nhôm sơn tĩnh điện với đặc tính chống hơi ẩm và bụi với góc sáng rộng, ánh sáng mạnh mẽ thích hợp dùng chiếu sáng cho bảng hiệu, chiếu sáng ngoài nhà, sân vườn, ....
Liên hệ
Đèn pha LED SMD vỏ đen 50W / LED flood light classic SMD Model B-50W
Vỏ đèn bằng nhôm sơn tĩnh điện với đặc tính chống hơi ẩm và bụi với góc sáng rộng, ánh sáng mạnh mẽ thích hợp dùng chiếu sáng cho bảng hiệu, chiếu sáng ngoài nhà,

Đèn pha LED SMD vỏ đen 50W / LED flood light classic SMD Model B-50W

Vỏ đèn bằng nhôm sơn tĩnh điện với đặc tính chống hơi ẩm và bụi với góc sáng rộng, ánh sáng mạnh mẽ thích hợp dùng chiếu sáng cho bảng hiệu, chiếu sáng ngoài nhà, sân vườn, ....
Liên hệ
Đèn pha LED SMD vỏ đen 100W / LED flood light classic SMD Model B-100W
Vỏ đèn bằng nhôm sơn tĩnh điện với đặc tính chống hơi ẩm và bụi với góc sáng rộng, ánh sáng mạnh mẽ thích hợp dùng chiếu sáng cho bảng hiệu, chiếu sáng ngoài nhà,

Đèn pha LED SMD vỏ đen 100W / LED flood light classic SMD Model B-100W

Vỏ đèn bằng nhôm sơn tĩnh điện với đặc tính chống hơi ẩm và bụi với góc sáng rộng, ánh sáng mạnh mẽ thích hợp dùng chiếu sáng cho bảng hiệu, chiếu sáng ngoài nhà, sân vườn, ....
Liên hệ
Đèn pha LED thấu kính vỏ đen 150W / LED flood light with lens Model B-150W
Vỏ đèn bằng nhôm sơn tĩnh điện với đặc tính chống hơi ẩm và bụi với thấu kính cho ánh sáng tập trung truyền đi xa, ánh sáng mạnh mẽ thích hợp dùng chiếu sáng cho bảng

Đèn pha LED thấu kính vỏ đen 150W / LED flood light with lens Model B-150W

Vỏ đèn bằng nhôm sơn tĩnh điện với đặc tính chống hơi ẩm và bụi với thấu kính cho ánh sáng tập trung truyền đi xa, ánh sáng mạnh mẽ thích hợp dùng chiếu sáng cho bảng hiệu, chiếu sáng ngoài nhà, sân vườn, .... Đặc biệt phù hợp khi cần chiếu sáng từ khoảng cách xa hoặc độ cao lớn.
Liên hệ
Đèn pha LED thấu kính vỏ đen 200W / LED flood light with lens Model B-200W
Vỏ đèn bằng nhôm sơn tĩnh điện với đặc tính chống hơi ẩm và bụi với thấu kính cho ánh sáng tập trung truyền đi xa, ánh sáng mạnh mẽ thích hợp dùng chiếu sáng cho bảng

Đèn pha LED thấu kính vỏ đen 200W / LED flood light with lens Model B-200W

Vỏ đèn bằng nhôm sơn tĩnh điện với đặc tính chống hơi ẩm và bụi với thấu kính cho ánh sáng tập trung truyền đi xa, ánh sáng mạnh mẽ thích hợp dùng chiếu sáng cho bảng hiệu, chiếu sáng ngoài nhà, sân vườn, .... Đặc biệt phù hợp khi cần chiếu sáng từ khoảng cách xa hoặc độ cao lớn.
Liên hệ

27A Ngo Tat To Street, Ward 21
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Tel/Fax: (08)22-399-699 
Email: khoiphatdat@gmail.com

 

 • Trực tuyến:
  2
 • Hôm Nay:
  674
 • Tuần này:
  917
 • Tuần trước:
  2213
 • Tháng trước:
  2887
 • Tất cả:
  181093

 © Copyright 2016 www.khoiphatdat.com, all rights reserved. Thiết kế website www.webso.vn

www.webso.vn